Language: UK icon Hungary icon German icon
Euro-matic Group

Euro-matic is the worlds leading manufacturer of plastic balls.

Playpen Balls
Technical Balls
Shade Balls

latest news

Balls

Euro-matic Hungary announces €500,000 investment into additional capacity to cope with the growing demand of Shade Balls across Europe and South East Asia.

Balls

New larger UK warehouse facilities fully operational to hold greater volume of products for better service, quicker response and shorter delivery times.

Balls

Euro-matic Group launched with fresh new com website linking current Hungarian, German and UK facilities as a team and paving the way for further expansion.

About Euro-matic

EURO-MATIC is one of the world’s most versatile plastic ball manufacturers having the largest range of balls for soft play areas, medical applications, industrial (Croffles) purposes and for coverage in areas such as airports, waste-water treatments, lagoons, ponds, tanks, mines, etc.

Our strength not only lies in continuous product improvements but the ability to lead the market with patented products in a variety of plastic materials such as the Self-Filling ball and quality guarantees which puts us ahead of the competition. We pay special attention to the changes in market requirements and strive to lead and not follow with technical development.

We remain totally committed to the highest level of service whilst understanding the need to focus on the efficiency of production to remain competitive and ensuring our success for the future.

Company Values

 • Customer Commitment

  We will develop long lasting relationships with our customers that will make a lasting impression, going that extra mile to work together and ensure 100% satisfaction.

 • Quality

  We provide quality products that are tested to the highest standard and last for many years that along with our unsurpassed customer service delivers a premium service to all our customers.

 • Integrity

  We uphold the highest standards of integrity in all of our actions.

 • Teamwork

  We work together across many international boundaries to meet the needs of our customers.

 • Our planet

  We will continually work on solutions to support the planets precious resources and ensure that where plastics are necessary they are durable beyond any other viable solution.

 • Determination

  We are determined to succeed in all aspects of business and be the experts in each sector.

 • Personal Accountability

  We are personally accountable for delivering all of our commitments.

Mission Statement

“World Leaders in Hollow Plastic Balls”

Vision

To be known as “World Leaders in Hollow Plastic Balls”

Our quality hollow plastic balls will protect, deliver sustainability and offer continuous years of quality use from a durable product, a simple but effective solution to many industries.

Euro-matic Csoport

Az EURO-MATIC Kft. egyike a világ legsokoldalúbb műanyag labda gyártóinak.

Játék labdák
Technikai labdák
Takaró labdák

Legfrissebb Hírek

Balls

Az Euro-matic Hungary 500,000 eurós beruházással tervezi növelni gyártó kapacitását, hogy a takaró labdára az európai és dél-kelet ázsiai piacon mutatkozó, növekvő igényeket ki tudja elégíteni.

Balls

Egy új, nagyobb mennyiségű áru befogadására alkalmas raktár biztosítja a jobb és gyorsabb kiszolgálást, és a rövidebb szállítási időt az Egyesült Királyságban.

Balls

Az Euro-matic Csoport egy új, euro-matic.com honlapot indított útjára, amely csapatként kapcsolja össze a már meglévő magyar, német és brit társaságot, és megnyitja az utat a további bővüléshez.

AZ EURO-MATIC-ról

Az EURO-MATIC Kft. egyike a világ legsokoldalúbb műanyag labda gyártóinak, ami a legnagyobb választékkal büszkélkedhet labda szortimentjével az alábbi felhasználási területeken: játszóházak, az ipar különböző területei (autóipar, galvánipar), gyógyászat, repülőterek, szennyvízkezelés, tavak, tartályok, bányák, stb.

Erősségünk nemcsak a folyamatos termékfejlesztésekben rejlik, hanem azon képességünkben, hogy piacvezetők tudunk lenni olyan szabadalmaztatott terméknek köszönhetően, mint a Self-filling labda, és a minőségi garanciák révén, melyek versenytársaink elé helyeznek minket a piacon. Különös figyelmet fordítunk a piaci igények változásaira, és arra törekszünk, hogy lépést tartsunk a technikai fejlődéssel.

Cégünk továbbra is teljes mértékben elkötelezett a legmagasabb szintű minőség és szolgáltatás mellet, biztosítva ezzel üzleti sikerességünket, miközben igyekszünk felmérni az igényeket annak érdekében, hogy összpontosítva a termelés hatékonyságra, versenyképesek maradhassunk.

VÁLLALATI ÉRTÉKREND

 • VEVŐI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  Ügyfeleinknél törekszünk a hosszú távú kapcsolatok kialakítására, amely az elköteleződés benyomását kelti és amely egy újabb mérföldkő a csoport sikeres együttműködésében, ezzel is biztosítva a 100%-os vevői elégedettséget.

 • MINŐSÉG

  Minőségi termékeket kínálunk, melyek megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak és a legmagasabb színvonalú teszteket kiállva is évekig tartanak. Ezzel a minőséggel és a felülmúlhatatlan ügyfélszolgálatunkkal minden ügyfelünknek prémium szolgáltatást nyújtunk.

 • INTEGRITÁS

  Tiszteletben tartjuk a legmagasabb szintű integritást minden tevékenységünkben.

 • CSAPATMUNKA

  Határokat figyelmen kívül hagyva együtt fogunk dolgozni ügyfeleink igényeinek kielégítése érdekében.

 • A BOLYGÓNK

  Folyamatosan olyan megoldásokon fogunk dolgozni, amelyek védik bolygónk értékes erőforrásait, és biztosítják, hogy ahol a műanyag elengedhetetlen, ott tartós megoldást nyújtsanak minden egyéb megoldáshoz képest.

 • MEGHATÁROZÁS

  Eltökélt szándékunk, hogy minden üzletágban sikerünk legyen, és minden szektorban szakértővé váljunk.

 • SZEMÉLYES MEGBÍZHATÓSÁG

  Személyes felelősséggel vállaljuk az összes kötelezettségünk teljesítését.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

“A világelsők az üreges műanyag labdák terén”

JÖVŐKÉP

Ismertté válni, mint "világelsők az üreges műanyag labdák terén”

Minőségi, üreges műanyag labdáink védelmet nyújtanak, fenntarthatóságot biztosítanak és folyamatos minőségi használatot kínálnak, mint tartós termék, amely egy egyszerű, de hatékony megoldás számos iparág számára.

Euro-Matic Gruppe

Euro-Matic ist der weltweit führende Hersteller von Kunststoff-Hohlkugeln.

Ballbad Bälle
Technische Bälle
Schattenbälle

NEUSTE NACHRICHTEN

Balls

Euro-Matic Ungarn plant Investitionen in Höhe von 500.000 Euro, um die wachsende Nachfrage nach Shade Balls in Europa und Südostasien zu decken.

Balls

Neue größere Lagerhallen in Großbritannien sind voll einsatzfähig, um eine größere Menge an Produkten für besseren Service, schnellere Reaktion und kürzere Lieferzeiten bereit zu halten.

Balls

Die Euro-Matic Gruppe startete mit einer neuen Website, die die bestehenden ungarischen, deutschen und britischen Einrichtungen als Team verbindet und den Weg für eine weitere Expansion ebnet.

ÜBER EURO-MATIC

EURO-MATIC ist einer der weltweit vielseitigsten Kunststoff-Hohlkugel-Hersteller mit der größten Auswahl an Bällen für Soft-Play-Bereiche, medizinische Anwendungen, industrielle Zwecke und zur Abdeckung in Bereichen wie Flughäfen, Abwasserbehandlungen, Lagunen, Teichen, Tanks, Minen usw.

Unsere Stärke liegt nicht nur in kontinuierlichen Produktverbesserungen, sondern in der Fähigkeit, den Markt mit patentierten Produkten aus einer Vielzahl von Kunststoffen, wie dem Self-Filling-Ball, zu führen und Qualitätsgarantien, die uns von der Konkurrenz abheben. Wir achten besonders auf die Veränderungen der Marktanforderungen und streben danach, die technische Entwicklung voranzutreiben und nicht zu verpassen.

Wir fühlen uns weiterhin der höchsten Servicequalität verpflichtet und wissen, dass wir uns auf die Effizienz der Produktion konzentrieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und unseren Erfolg für die Zukunft sicherzustellen.

Unternehmenswerte

 • Kundenverpflichtung

  Wir werden langfristige Beziehungen mit unseren Kunden entwickeln, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden, dabei Extrawege gehen, um zusammenzuarbeiten und 100% Zufriedenheit sicherzustellen.

 • QUALITÄT

  Wir werden qualitativ hochwertige Produkte liefern, die nach den höchsten Standards getestet werden und viele Jahre lang halten. Zusammen mit unserem unübertroffenen Kundendienst bieten wir allen unseren Kunden einen erstklassigen Service.

 • INTEGRITÄT

  Wir werden die höchsten Standards der Integrität in all unseren Handlungen aufrechterhalten.

 • ZUSAMMENSPIEL

  Wir werden über viele internationale Grenzen hinweg zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

 • UNSER PLANET

  Wir werden fortwährend an Lösungen arbeiten, um die wertvollen Ressourcen des Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass, wo Kunststoffe notwendig sind, sie haltbar sind und besser als jede andere Lösung.

 • Zielstrebigkeit

  Wir sind entschlossen, in allen Aspekten des Geschäfts erfolgreich und die Experten in jedem Bereich zu sein.

 • PERSÖNLICHE VERANTWORTLICHKEIT

  Wir sind persönlich dafür verantwortlich, all unsere Verpflichtungen zu erfüllen.

LEITBILD

“Weltführend bei Kunststoff-Hohlkugeln”

Vision

Als "Weltführender bei Kunststoff-Hohlkugeln" bekannt sein

Unsere hochwertigen Kunststoff-Hohlkugeln schützen, liefern Nachhaltigkeit und bieten jahrelangen Qualitätseinsatz aus einem langlebigen Produkt. Eine einfache aber effektive Lösung für viele Branchen.